اعتراض اعضای شورای شهر به سهم اندک شهرداری رشت در پروژه گیل‌لند؛ چرا فقط 10 درصد؟

در سایت 8mr.ir بهداشت نیوز مطلب اعتراض اعضای شورای شهر به سهم اندک شهرداری رشت در پروژه گیل‌لند؛ چرا فقط 10 درصد؟ مشاهده می کنید
گروه استان‌ها ـ طرح سئوال از شهردار رشت و موضوعات مربوط به پروژه گیل‌لند در صد و پنجاهمین جلسه شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت.
ممنون بابت بازدید از سایت 8mr.ir بهداشت نیوز