چطور میتوانید شهریه دانشگاه خود را کم کنید؟

در سایت 8mr.ir بهداشت نیوز مطلب چطور میتوانید شهریه دانشگاه خود را کم کنید؟ مشاهده می کنید

با اینکه دانشگاه‌ ها و خوابگاه های دانشجویی تعطیل شده اند، این اواخر مطلع شدیم که برخی از دانشگاه‌های کشور درخواست شهریه کرده و دانشجویان را به خاطر هزینه‌های خوابگاه مستلزم به پرداخت وجه‌های گوناگون نمودند!
ممنون بابت بازدید از سایت 8mr.ir بهداشت نیوز