چرا بندهای مغفول مانده "قانون جدید چک" اجرا نمی‌شود؟

در سایت 8mr.ir بهداشت نیوز مطلب چرا بندهای مغفول مانده "قانون جدید چک" اجرا نمی‌شود؟ مشاهده می کنید
با اینکه قانون جدید چک توانسته در کاهش چک های برگشتی بسیار تاثیرگذار باشد به‌گونه‌ای که نسبت تعداد چک‌های برگشتی را تک رقمی کرده اما هنوز بندهایی از این قانون از جمله صدور چک الکترونیک مغفول مانده است!
ممنون بابت بازدید از سایت 8mr.ir بهداشت نیوز