۷ میلیون تماس با سامانه ضدکرونایی ستاد اجرایی فرمان

در سایت 8mr.ir بهداشت نیوز مطلب ۷ میلیون تماس با سامانه ضدکرونایی ستاد اجرایی فرمان مشاهده می کنید
سامانه پاسخگویی ۴۰۳۰ در زمینه سئوالات کرونایی مردم ، در روزهای اخیر میزبان حدود ۷ میلیون تماس از سراسر کشور بوده است.
ممنون بابت بازدید از سایت 8mr.ir بهداشت نیوز