واکنش شدید وزیر آلمانی به دزدیده شدن ماسک‌های این کشور توسط آمریکا

در سایت 8mr.ir بهداشت نیوز مطلب واکنش شدید وزیر آلمانی به دزدیده شدن ماسک‌های این کشور توسط آمریکا مشاهده می کنید
یک مقام ارشد آلمانی اقدام دولت آمریکا برای ربودن ماسک‌های سفارش داده شده برای پلیس آلمان را «دزدی دریایی مدرن» خواند.
ممنون بابت بازدید از سایت 8mr.ir بهداشت نیوز