هشدار بانک جهانی درباره «رکود بزرگ جهانی» به دلیل کرونا

در سایت 8mr.ir بهداشت نیوز مطلب هشدار بانک جهانی درباره «رکود بزرگ جهانی» به دلیل کرونا مشاهده می کنید
بانک جهانی هشدار داد که به دلیل گسترش شیوع ویرس کرونا انتظار داد جهان دچار رکود اقتصادی بزرگی شود.
ممنون بابت بازدید از سایت 8mr.ir بهداشت نیوز